fade out

fade out
faded out
faded out
Verb

Översättningar

Synonymer till fade out

Ordet fade out har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom film
  • Inom bilar
mat
film
bilar

Ordet fade out inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till fade out (inom mat)

Ordet fade out inom film

Synonymer till fade out (inom film)

Ordet fade out inom bilar

Synonymer till fade out (inom bilar)

Diskussion om ordet fade out