vanish

vanish
vanished
vanished
Verb

Synonymer till vanish

Hur används ordet vanish

  • "An entire civilization vanished"

Ordet vanish har 4 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom generell
  • Inom skogsbruk
  • Inom bildligt
kemi
generell
skogsbruk
bildligt

Ordet vanish inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till vanish (inom kemi)

Ordet vanish inom generell

become invisible or unnoticeable; "The effect vanished when day broke

cease to exist

(inom generell)

Synonymer till vanish (inom generell)

Möjliga synonymer till vanish (inom generell)

Möjliga synonymer till vanish (inom generell)

Ordet vanish inom skogsbruk

Synonymer till vanish (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till vanish (inom skogsbruk)

Ordet vanish inom bildligt

decrease rapidly, as of money

Synonymer till vanish (inom bildligt)

Möjliga synonymer till vanish (inom bildligt)

Diskussion om ordet vanish

  • - 2020-01-18

    avta,avtaga