pass away

pass away
passed away
passed away
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till pass away

Hur används ordet pass away

  • "She hoped that the problem would eventually pass away"

Ordet pass away har 2 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom generell
fordon
generell

Ordet pass away inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till pass away (inom fordon)

Möjliga synonymer till pass away (inom fordon)

Ordet pass away inom generell

go out of existence

Synonymer till pass away (inom generell)

Möjliga synonymer till pass away (inom generell)