pop off

pop off
popped off
popped off
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till pop off

Hur används ordet pop off

  • "I'll pop off now"
  • "You're all just waiting till I pop off so you can get your hands on my money."

Ordet pop off har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom fordon
juridik
fordon

Vad betyder pop off inom juridik ?

leave quickly

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till pop off (inom juridik)

Ordet pop off inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till pop off (inom fordon)

Möjliga synonymer till pop off (inom fordon)

Diskussion om ordet pop off