take-off

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet take-off

 • "1 ) Den otroliga kraften vid take-off, då har vi bara 1-2 sekunder på oss att fatta rätt beslut."
 • "Ulla började hoppa för tidigt ( ” early take-off syndrome ” ) och landade på hindren istället."
 • "– Efter take-off krockade planet med flera fåglar."
 • "Skärtorsdag och dags för alla påskkärringar att vässa kvasten och pröva take-off och landning inför resan till Blåkulla."
 • "Delar som testades var bland annat skyddskåpor till radioapparater och handtag som används vid take-off."

Ordet take-off har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom luftfart
bildligt
luftfart

Ordet take-off inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Möjliga synonymer till take-off (inom bildligt)

Ordet take-off inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Engelska

Möjliga synonymer till take-off (inom luftfart)

Diskussion om ordet take-off

 • - 2009-03-02

  Start innom flyget

take-off

take-offs
Substantiv

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Synonymer till take-off (inom luftfart)

Hur används ordet take-off

 • "Pilot arrested before take-off"
 • "The best take-off point of the horse is determined by the size of the jump"
 • "He made a take-off of a well-known cartoon character"

Ordet take-off har 4 betydelser

 • Inom luftfart
 • Inom sport
 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
luftfart
sport
bildligt
vardagligt

Ordet take-off inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till take-off (inom luftfart)

Ordet take-off inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till take-off (inom sport)

Möjliga synonymer till take-off (inom sport)

Ordet take-off inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Möjliga synonymer till take-off (inom bildligt)

Ordet take-off inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till take-off (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till take-off (inom vardagligt)

Diskussion om ordet take-off