benchmark

benchmark
benchmarked
benchmarked
Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till benchmark

Diskussion om ordet benchmark

benchmark

benchmarks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet benchmark

  • "his painting sets the benchmark of quality"

Ordet benchmark har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom teknik
data
ALLMÄNT
teknik

Ordet benchmark inom data

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till benchmark (inom data)

Ordet benchmark inom ALLMÄNT

a standard by which something can be measured or judged

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till benchmark (inom ALLMÄNT)

Ordet benchmark inom teknik

a surveyor's mark on a permanent object of predetermined position and elevation used as a reference point

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till benchmark (inom teknik)

Möjliga synonymer till benchmark (inom teknik)

Diskussion om ordet benchmark