benchmark

benchmark
benchmarked
benchmarked
Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till benchmark

Diskussion om ordet benchmark

bench-mark

Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till bench-mark

Diskussion om ordet bench-mark