tergiversate

tergiversate
tergiversated
tergiversated
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till tergiversate

Vad betyder tergiversate inom generell, generell ?

Möjliga synonymer till tergiversate

Möjliga synonymer till tergiversate