surpass

surpass
surpassed
surpassed
Verb

Hur används ordet surpass

  • "her performance surpasses that of any other student I know"

Ordet surpass har 5 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom golf
  • Inom sport
  • Inom militärväsen
generell
vardagligt
golf
sport
militärväsen

Ordet surpass inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till surpass (inom generell)

Ordet surpass inom vardagligt

Synonymer till surpass (inom vardagligt)

Ordet surpass inom golf

be or do something to a greater degree

Översättningar (inom golf)

Synonymer till surpass (inom golf)

Ordet surpass inom sport

Synonymer till surpass (inom sport)

Möjliga synonymer till surpass (inom sport)

Ordet surpass inom militärväsen

Synonymer till surpass (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till surpass (inom militärväsen)

Diskussion om ordet surpass