overstep

overstep
overstepped
overstepped
Verb

Översättningar

Synonymer till overstep

Ordet overstep har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom botanik
sport
generell
botanik

Ordet overstep inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till overstep (inom sport)

Ordet overstep inom generell

Synonymer till overstep (inom generell)

Ordet overstep inom botanik

Synonymer till overstep (inom botanik)

Möjliga synonymer till overstep (inom botanik)

Diskussion om ordet overstep