overleap

overleap
overleapt
overleapt
Verb

Översättningar

Synonymer till overleap

Ordet overleap har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom boende
  • Inom mat
sport
generell
boende
mat

Ordet overleap inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till overleap (inom sport)

Ordet overleap inom generell

defeat (oneself) by going too far

Ordet overleap inom boende

Synonymer till overleap (inom boende)

Ordet overleap inom mat

Synonymer till overleap (inom mat)

Möjliga synonymer till overleap (inom mat)

Diskussion om ordet overleap