transcend

transcend
transcended
transcended
Verb

Synonymer till transcend

Ordet transcend har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom botanik
generell
sport
botanik

Ordet transcend inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till transcend (inom generell)

Ordet transcend inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till transcend (inom sport)

Möjliga synonymer till transcend (inom sport)

Ordet transcend inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till transcend (inom botanik)

Möjliga synonymer till transcend (inom botanik)

Diskussion om ordet transcend