surmount

surmount
surmounted
surmounted
Verb

Översättningar

Hur används ordet surmount

  • "The scarf surmounted the gown"

Ordet surmount har 3 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom anatomi
  • Inom sport
utbildning
anatomi
sport

Ordet surmount inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till surmount (inom utbildning)

Möjliga synonymer till surmount (inom utbildning)

Ordet surmount inom anatomi

be on top of

Översättningar (inom anatomi)

Möjliga synonymer till surmount (inom anatomi)

Ordet surmount inom sport

Synonymer till surmount (inom sport)

Möjliga synonymer till surmount (inom sport)

Diskussion om ordet surmount