överstiga

översteg
överstigit
Verb

Synonymer till överstiga

Hur böjs ordet överstiga på svenska?

Preteritum: översteg
Supinum: överstigit

Hur används ordet överstiga

  • "Här är det mat och eventuellt någon aktivitet som gäller – beloppet får inte överstiga 380 kronor per person."
  • "” Enligt avtalet med staten ska svarstiden inte överstiga 8 sekunder hos SOS Alarm ”, skriver kvinnan i anmälan."
  • "– Det som driver befolkningsminskningen i Blekinge är framför allt att antalet döda i länet väntas överstiga antalet födda."
  • "Trenden att intresset för tekniska utbildningar minskar håller i sig samtidigt som antalet sökande till utbildningar som exempelvis till specialistundersköterska, redovisningsekonom och trädgårdmästare vida överstiga antalet platser."
  • "Målet är att avskjutningen inte ska överstiga elva procent av lodjursstammen."
  • "Ett tidsbegränsat straff måste i händelse av framtida omvandling vida överstiga 24 år, anser rätten."
  • "Till helgen väntas värmebölja med temperaturer som kan överstiga 25 grader på flera platser i landet, och för att minska risken att få badutflykten torpederad ger hon några enkla råd."
  • "• Eventuell alkohol som tas med får inte överstiga 3, 5 %."
  • "Med Parisavtalets 1, 5-gradersmål menas att den globala uppvärmningen inte får överstiga 1,5 grader."
  • "I vissa fall kan myndigheter kan göra så kallade direktupphandlingar utan att ta in anbud från flera olika aktörer, men då får den totala kostnaden inte överstiga 505 800 kronor vilket kostnaden gör i det här fallet."

Vad betyder överstiga inom sport ?

vara mer eller stor|större än given gräns

Diskussion om ordet överstiga