cap

caps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet cap har 12 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom generell
 • Inom järnväg
 • Inom slang
 • Inom botanik
 • Inom tandvård
 • Inom militärväsen
 • Inom anatomi
 • Inom ekonomi
 • Inom byggnadskonst
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom militärväsen
kläder
generell
järnväg
slang
botanik
tandvård
militärväsen
anatomi
ekonomi
byggnadskonst
ALLMÄNT
militärväsen

Vad betyder cap inom kläder ?

a tight-fitting covering for the head

Översättningar

Svenska

Synonymer till cap

 • hat [ kläder ]

Möjliga synonymer till cap

Vanlig betydelse av ordet cap inom generell

a top (as for a bottle)

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till cap

Vanlig betydelse av ordet cap inom järnväg

Översättningar

Svenska

Synonymer till cap

Möjliga synonymer till cap

Vanlig betydelse av ordet cap inom slang

something serving as a cover or protection

Översättningar

Svenska

Synonymer till cap

Möjliga synonymer till cap

Vanlig betydelse av ordet cap inom botanik

umbrellalike fruiting structure forming the top of a stalked fleshy fungus such as a mushroom

Översättningar

Svenska

Synonymer till cap

Vanlig betydelse av ordet cap inom tandvård

Översättningar

Svenska
 • krona  [ tandvård ]

Synonymer till cap

Vanlig betydelse av ordet cap inom militärväsen

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till cap

Mindre vanlig betydelse av ordet cap inom anatomi

Översättningar

Svenska

Synonymer till cap

Möjliga synonymer till cap

Mindre vanlig betydelse av ordet cap inom ekonomi

Översättningar

Svenska

Synonymer till cap

Möjliga synonymer till cap

Ovanlig betydelse av ordet cap inom byggnadskonst

Översättningar

Svenska
 • kapitäl  [ arkitektur, byggnadskonst ]

Möjliga synonymer till cap

Ordet cap inom ALLMÄNT

Översättningar

Svenska
 • kapp  [ sjöfart ]

Möjliga synonymer till cap

Ordet cap inom militärväsen

on a projectile

Översättningar

Svenska
 • kapp  [ sjöfart ]

Synonymer till cap

Möjliga synonymer till cap

cap

cap
capped
capped
Verb

Översättningar

Ordet cap har 5 betydelser

 • Inom generell
 • Inom tandvård
 • Inom ekonomi
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom vardagligt, sport
generell
tandvård
ekonomi
ALLMÄNT
vardagligt, sport

Ordet cap inom generell

Översättningar

Ordet cap inom tandvård

lie at the top of

Översättningar

Möjliga synonymer till cap

Ordet cap inom ekonomi

restrict the number or amount of

Översättningar

Synonymer till cap

Möjliga synonymer till cap

Ordet cap inom ALLMÄNT

Översättningar

Synonymer till cap

Möjliga synonymer till cap

Ordet cap inom vardagligt sport

Översättningar

Möjliga synonymer till cap