cap

caps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till cap

Ordet cap har 12 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom generell
 • Inom järnväg
 • Inom slang
 • Inom botanik
 • Inom tandvård
 • Inom militärväsen
 • Inom anatomi
 • Inom ekonomi
 • Inom byggnadskonst
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom militärväsen
kläder
generell
järnväg
slang
botanik
tandvård
militärväsen
anatomi
ekonomi
byggnadskonst
ALLMÄNT
militärväsen

Vad betyder cap inom kläder ?

a tight-fitting covering for the head

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till cap (inom kläder)

 • hat [ kläder ]

Möjliga synonymer till cap (inom kläder)

Vanlig betydelse av ordet cap inom generell

a top (as for a bottle)

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till cap (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet cap inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Synonymer till cap (inom järnväg)

Möjliga synonymer till cap (inom järnväg)

Vanlig betydelse av ordet cap inom slang

something serving as a cover or protection

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till cap (inom slang)

Möjliga synonymer till cap (inom slang)

Vanlig betydelse av ordet cap inom botanik

umbrellalike fruiting structure forming the top of a stalked fleshy fungus such as a mushroom

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till cap (inom botanik)

Vanlig betydelse av ordet cap inom tandvård

Översättningar (inom tandvård)

Svenska
 • krona  [ tandvård ]

Synonymer till cap (inom tandvård)

Vanlig betydelse av ordet cap inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till cap (inom militärväsen)

Mindre vanlig betydelse av ordet cap inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till cap (inom anatomi)

Möjliga synonymer till cap (inom anatomi)

Mindre vanlig betydelse av ordet cap inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till cap (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till cap (inom ekonomi)

Ovanlig betydelse av ordet cap inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska
 • kapitäl  [ arkitektur, byggnadskonst ]

Möjliga synonymer till cap (inom byggnadskonst)

Ordet cap inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska
 • kapp  [ sjöfart ]

Möjliga synonymer till cap (inom ALLMÄNT)

Ordet cap inom militärväsen

on a projectile

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska
 • kapp  [ sjöfart ]

Synonymer till cap (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till cap (inom militärväsen)

Diskussion om ordet cap

 • - 2009-06-29

  skjuta, döda

cap

cap
capped
capped
Verb

Synonymer till cap (inom militärväsen)

Ordet cap har 5 betydelser

 • Inom generell
 • Inom tandvård
 • Inom ekonomi
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom vardagligt, sport
generell
tandvård
ekonomi
ALLMÄNT
vardagligt, sport

Ordet cap inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet cap inom tandvård

lie at the top of

Översättningar (inom tandvård)

Möjliga synonymer till cap (inom tandvård)

Ordet cap inom ekonomi

restrict the number or amount of

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till cap (inom ekonomi)

Ordet cap inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till cap (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till cap (inom ALLMÄNT)

Ordet cap inom vardagligt, sport

Översättningar (inom vardagligt, sport)

Möjliga synonymer till cap (inom vardagligt, sport)

Diskussion om ordet cap