margin

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till margin

Diskussion om ordet margin

margin

margins
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet margin

  • "He jotted a note on the margin of the page"

Ordet margin har 5 betydelser

  • Inom optik
  • Inom ekonomi
  • Inom fritid
  • Inom sport
  • Inom generell
optik
ekonomi
fritid
sport
generell

Vad betyder margin inom optik ?

The blank space that surrounds the text on a page

Översättningar (inom optik)

Svenska

Synonymer till margin (inom optik)

Möjliga synonymer till margin (inom optik)

Vanlig betydelse av ordet margin inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till margin (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till margin (inom ekonomi)

Ordet margin inom fritid

The boundary line or the area immediately inside the boundary

Översättningar (inom fritid)

Svenska

Synonymer till margin (inom fritid)

Möjliga synonymer till margin (inom fritid)

Ordet margin inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till margin (inom sport)

Ordet margin inom generell

the amount of collateral a customer deposits with a broker when borrowing from the broker to buy securities

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till margin (inom generell)

Möjliga synonymer till margin (inom generell)

Diskussion om ordet margin