brow

brows
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet brow

  • "the sun set behind the brow of distant hills"

Ordet brow har 5 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom anatomi
  • Inom bildligt
  • Inom arkitektur
  • Inom norgespec, litteratur
anatomi
anatomi
bildligt
arkitektur
norgespec, litteratur

Vanligast betydelse av ordet brow inom anatomi

Översättningar

Svenska

Synonymer till brow

Vanlig betydelse av ordet brow inom anatomi

the part of the face above the eyes

Översättningar

Svenska
  • panna  [ anatomi, kropp, huvud ]

Synonymer till brow

Vanlig betydelse av ordet brow inom bildligt

Översättningar

Möjliga synonymer till brow

Mindre vanlig betydelse av ordet brow inom arkitektur

Översättningar

Synonymer till brow

Möjliga synonymer till brow

Ovanlig betydelse av ordet brow inom norgespec litteratur

del av ansiktet

Översättningar

Svenska