brim

brims
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till brim

Ordet brim har 4 betydelser

 • Inom arkitektur
 • Inom kläder
 • Inom norgespec
 • Inom generell
arkitektur
kläder
norgespec
generell

Ordet brim inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till brim (inom arkitektur)

Ordet brim inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Ordet brim inom norgespec

the top edge of a vessel

Synonymer till brim (inom norgespec)

Ordet brim inom generell

a rim that sticks outward from the crown

Diskussion om ordet brim

 • - 2009-01-15

  detta betyder oxå brädd

brim

brim
brimmed
brimmed
Verb

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet brim

 • "brim a cup to good fellowship"
 • "His eyes brimmed with tears"

Ordet brim har 2 betydelser

 • Inom mat
 • Inom generell
mat
generell

Vad betyder brim inom mat ?

fill as much as possible

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till brim (inom mat)

Ordet brim inom generell

be completely full

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet brim