LIP

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • LIP  [ förkortning, data ]

Hur används ordet LIP

 • "Satsningen har fått ekonomiskt stöd från det statliga lokala investeringsprogrammet, LIP ”, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande."
 • "De lokala investeringsprogrammen, LIP, är Sveriges största enskilda satsning på miljön."
 • "Riksdagen har avsatt 6,2 miljarder kronor i bidrag till LIP."
 • "Naturvårdsverket administrerar LIP medan Rådet för investeringsstöd, med ledamöter utsedda av regeringen, fattar beslut om bidragen."
 • "Bidraget ska gå till kommunens lokala investeringsprogram, LIP, som startade 2002."
 • "Riksdagen har totalt avsatt 6,2 miljarder kronor i bidrag till de lokala investeringsprogrammen, LIP, vilket är Sveriges största enskilda satsning."

Diskussion om ordet LIP

 • - 2008-05-22

  säg på svendska "L I P"!

 • LarsaH - 2008-06-07

  flik, klack, egg

lip

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet lip

 • "Britternas berömda ” stiff upper lip ” tycks ligga dem i fatet när det gäller att överleva cancer."
 • "Hade jobbat oss in i det och så blir det en ” lip out ” på den och bogey hålet efter."

Diskussion om ordet lip

lip

lip
lipped
lipped
Verb

Ordet lip har 2 betydelser

 • Inom vin
 • Inom poetisk
vin
poetisk

Vanligast betydelse av ordet lip inom vin

Översättningar (inom vin)

Möjliga synonymer till lip (inom vin)

Ordet lip inom poetisk

Översättningar (inom poetisk)

Synonymer till lip (inom poetisk)

Möjliga synonymer till lip (inom poetisk)

Diskussion om ordet lip

lip

lips
Substantiv

Översättningar (inom poetisk)

Svenska

Synonymer till lip (inom poetisk)

Ordet lip har 5 betydelser

 • Inom anatomi, botanik
 • Inom allmänt
 • Inom golf
 • Inom musik
 • Inom teknik
anatomi, botanik
allmänt
golf
musik
teknik

Vad betyder lip inom anatomi, botanik ?

fleshy folds of tissue as those surrounding the mouth

Översättningar (inom anatomi, botanik)

Svenska
 • läpp  [ anatomi, kropp ]

Ordet lip inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till lip (inom allmänt)

Möjliga synonymer till lip (inom allmänt)

Ordet lip inom golf

Översättningar (inom golf)

Svenska

Ordet lip inom musik

formning av läpparna i blåsinstrument

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet lip inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Diskussion om ordet lip

LIP

Substantiv

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till LIP (inom teknik)

Vad betyder LIP inom förkortning, data ?

Large Internet Packet

Diskussion om ordet LIP