LIP

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • LIP  [ förkortning, data ]

Hur används ordet LIP

 • "Satsningen har fått ekonomiskt stöd från det statliga lokala investeringsprogrammet, LIP ”, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande."
 • "De lokala investeringsprogrammen, LIP, är Sveriges största enskilda satsning på miljön."
 • "Riksdagen har avsatt 6,2 miljarder kronor i bidrag till LIP."
 • "Naturvårdsverket administrerar LIP medan Rådet för investeringsstöd, med ledamöter utsedda av regeringen, fattar beslut om bidragen."
 • "Bidraget ska gå till kommunens lokala investeringsprogram, LIP, som startade 2002."
 • "Riksdagen har totalt avsatt 6,2 miljarder kronor i bidrag till de lokala investeringsprogrammen, LIP, vilket är Sveriges största enskilda satsning."

Översättningar

Engelska
 • LIP  [ förkortning, data ]

lip

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet lip

 • "Britternas berömda ” stiff upper lip ” tycks ligga dem i fatet när det gäller att överleva cancer."
 • "Hade jobbat oss in i det och så blir det en ” lip out ” på den och bogey hålet efter."

lip

lip
lipped
lipped
Verb

Översättningar

Ordet lip har 2 betydelser

 • Inom vin
 • Inom poetisk
vin
poetisk

Vanligast betydelse av ordet lip inom vin

Översättningar

Möjliga synonymer till lip

Ordet lip inom poetisk

Översättningar

Synonymer till lip

Möjliga synonymer till lip

lip

lips
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet lip har 5 betydelser

 • Inom anatomi, botanik
 • Inom allmänt
 • Inom golf
 • Inom musik
 • Inom teknik
anatomi, botanik
allmänt
golf
musik
teknik

Vad betyder lip inom anatomi, botanik ?

fleshy folds of tissue as those surrounding the mouth

Översättningar

Svenska
 • läpp  [ anatomi, kropp ]

Ordet lip inom allmänt

Översättningar

Synonymer till lip

Möjliga synonymer till lip

Ordet lip inom golf

Översättningar

Svenska

Ordet lip inom musik

formning av läpparna i blåsinstrument

Översättningar

Svenska

Ordet lip inom teknik

Översättningar

Svenska

LIP

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder LIP inom förkortning, data ?

Large Internet Packet

Översättningar

Svenska

Synonymer till LIP