vrål

vrålet

vrål

vrålen

Substantivvrål

Interjektion