hollo

Interjektion

Översättningar

Möjliga synonymer till hollo

Diskussion om ordet hollo

hollo

holloes
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet hollo

hollo

hollo
holloed
holloed
Verb

Översättningar

Ordet hollo har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom data
medicin
generell
data

Ordet hollo inom generell

encourage somebody by crying hollo

cry hollo

Ordet hollo inom data

Synonymer till hollo (inom data)

Möjliga synonymer till hollo (inom data)

Diskussion om ordet hollo