pander

pander
pandered
pandered
Verb

Översättningar

Synonymer till pander

Ordet pander har 3 betydelser

  • Inom fysik
  • Inom handel
  • Inom slang
fysik
handel
slang

Ordet pander inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Ordet pander inom handel

Synonymer till pander (inom handel)

Möjliga synonymer till pander (inom handel)

Ordet pander inom slang

act as a go-between for prostitutes

Synonymer till pander (inom slang)

Diskussion om ordet pander

pander

panders
Substantiv

Översättningar (inom slang)

Synonymer till pander (inom slang)

Möjliga synonymer till pander

Diskussion om ordet pander