foment

foment
fomented
fomented
Verb

Översättningar

Synonymer till foment

Ordet foment har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom medicin
allmänt
medicin

Ordet foment inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till foment (inom allmänt)

Ordet foment inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till foment (inom medicin)

Diskussion om ordet foment