instigate

instigate
instigated
instigated
Verb

Synonymer till instigate

Ordet instigate har 3 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom generell
  • Inom data
kemi
generell
data

Vad betyder instigate inom kemi ?

by word or action inspire others to (often) illegal actions

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till instigate (inom kemi)

Ordet instigate inom generell

Synonymer till instigate (inom generell)

Ordet instigate inom data

Synonymer till instigate (inom data)

Diskussion om ordet instigate