stir up

stir up
stirred up
stirred up
Verb

Översättningar

Synonymer till stir up

Ordet stir up har 5 betydelser

  • Inom sport
  • Inom medicin
  • Inom allmänt
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
sport
medicin
allmänt
ALLMÄNT
generell

Ordet stir up inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till stir up (inom sport)

Möjliga synonymer till stir up (inom sport)

Ordet stir up inom medicin

Synonymer till stir up (inom medicin)

Ordet stir up inom allmänt

Synonymer till stir up (inom allmänt)

Möjliga synonymer till stir up (inom allmänt)

Ordet stir up inom ALLMÄNT

Synonymer till stir up (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till stir up (inom ALLMÄNT)

Ordet stir up inom generell

Synonymer till stir up (inom generell)