incite

incite
incited
incited
Verb

Översättningar

Hur används ordet incite

  • "incite a riot"

Ordet incite har 4 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom data
  • Inom generell
  • Inom sjöfart
kemi
data
generell
sjöfart

Ordet incite inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Ordet incite inom data

Synonymer till incite (inom data)

Ordet incite inom generell

provoke or stir up

Synonymer till incite (inom generell)

Ordet incite inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till incite (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till incite (inom sjöfart)

Diskussion om ordet incite