galvanise

Verb

Översättningar

Svenska

Vad betyder galvanise inom kemi ?

förzinka, genom elektrolys överdra med metall

Möjliga synonymer till galvanise

Diskussion om ordet galvanise