prompt

prompten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet prompt

 • "Och det kan tilläggas att dansande björnar, stegrande elefanter och nummer som prompt ska gå på löpande band är ute ur bilden när det handlar om nycirkus."
 • "Men frågan är om det inte var svettigare att hälsa på hos den ensamstående pappan Andreas Öhrn i Borlänge : treåriga dottern Elsa ville prompt ha assistans med sitt pärlhalsband medan SVT intervjuade ..."
 • "– För det första kände de inte igen taxibilen och chauffören ville prompt att de skulle åka med och upplevde honom som påstridig."
 • "– Vi tyckte det var konstigt att myndigheterna var så snabba och prompt ville ut just påskhelgen, säger fackförbundet Kommunals ordförande Tobias Baudin till SVT."
 • "Enligt polisens rapport drack de öl, började laga mat i köket och vägrade prompt att lämna lägenheten."
 • "Om man prompt ska äta kött så är det bäst att välja skandinaviskt."
 • "Partiledaren skriver att dottern, precis som storebror Birger, prompt ville välja en egen dag och passade på när pappa Niklas Thor precis kommit fram till Barcelona där han skulle delta i ett träningsläger."
 • "Där svarar man prompt, nej ni har fått fel nummer, säger"
 • "Varför vill då myndigheterna prompt att vi ska stoppa i oss en massa mackor – förutsatt att de är nyckelhålsmärkta?"
 • "Flera spekulerar nu om den amerikanska clown-invasionen är en ovanligt ambitiös PR-kampanj för kommande filmen, något som produktionsbolaget prompt förnekar."

Vad betyder prompt inom data ?

skyndsam, snar

Diskussion om ordet prompt

 • - 2009-01-26

  skulle vilja vet vad ordet Promt. betyder i Set 'Run ActiveX Controls And Plug-ins' to Prompt.

prompt

Adverb

Översättningar

Hur används ordet prompt

 • "Och det kan tilläggas att dansande björnar, stegrande elefanter och nummer som prompt ska gå på löpande band är ute ur bilden när det handlar om nycirkus."
 • "Men frågan är om det inte var svettigare att hälsa på hos den ensamstående pappan Andreas Öhrn i Borlänge : treåriga dottern Elsa ville prompt ha assistans med sitt pärlhalsband medan SVT intervjuade ..."
 • "– För det första kände de inte igen taxibilen och chauffören ville prompt att de skulle åka med och upplevde honom som påstridig."
 • "– Vi tyckte det var konstigt att myndigheterna var så snabba och prompt ville ut just påskhelgen, säger fackförbundet Kommunals ordförande Tobias Baudin till SVT."
 • "Enligt polisens rapport drack de öl, började laga mat i köket och vägrade prompt att lämna lägenheten."
 • "Om man prompt ska äta kött så är det bäst att välja skandinaviskt."
 • "Partiledaren skriver att dottern, precis som storebror Birger, prompt ville välja en egen dag och passade på när pappa Niklas Thor precis kommit fram till Barcelona där han skulle delta i ett träningsläger."
 • "Där svarar man prompt, nej ni har fått fel nummer, säger"
 • "Varför vill då myndigheterna prompt att vi ska stoppa i oss en massa mackor – förutsatt att de är nyckelhålsmärkta?"
 • "Flera spekulerar nu om den amerikanska clown-invasionen är en ovanligt ambitiös PR-kampanj för kommande filmen, något som produktionsbolaget prompt förnekar."

Vad betyder prompt inom ålderdomlig ?

skyndsam, snar

Möjliga synonymer till prompt

Relaterat till prompt

storlek

pliktuppfyllelse

arbetslust

brådska

tidighet

tvång

Diskussion om ordet prompt

prompt

Adverb

Översättningar

Möjliga synonymer till prompt

Diskussion om ordet prompt

prompt

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet prompt har 2 betydelser

 • Inom data
 • Inom generell
data
generell

Ordet prompt inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Ordet prompt inom generell

a cue given to a performer (usually the beginning of the next line to be spoken)

(computer science) a symbol that appears on the computer screen to indicate that the computer is ready to receive a command

(inom generell)

Diskussion om ordet prompt

prompt

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till prompt (inom generell)

Hur används ordet prompt

 • "prompt obedience"
 • "a prompt reply"
 • "a prompt (or ready) response"
 • "a ready smile"

Ordet prompt har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom post
 • Inom amerikansk engelska
vardagligt
generell
post
amerikansk engelska

Ordet prompt inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till prompt (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till prompt (inom vardagligt)

Ordet prompt inom generell

quick in apprehending or reacting

Synonymer till prompt (inom generell)

Ordet prompt inom post

Översättningar (inom post)

Synonymer till prompt (inom post)

Ordet prompt inom amerikansk engelska

Synonymer till prompt (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till prompt (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet prompt

prompt

prompt
prompted
prompted
Verb

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till prompt (inom amerikansk engelska)

Hur används ordet prompt

 • "She was prompted by patriotism."
 • "I don't know what prompted her to leave me"
 • "She prompted me to call my relatives"

Ordet prompt har 4 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
 • Inom sport
sjöfart
ALLMÄNT
generell
sport

Ordet prompt inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till prompt (inom sjöfart)

Ordet prompt inom ALLMÄNT

Synonymer till prompt (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till prompt (inom ALLMÄNT)

Ordet prompt inom generell

serve as the inciting cause of

Synonymer till prompt (inom generell)

Ordet prompt inom sport

assist (somebody acting or reciting) by suggesting the next words of something forgotten or imperfectly learned

Synonymer till prompt (inom sport)

Diskussion om ordet prompt