alldeles

Adverb

Översättningar

Synonymer till alldeles

Hur används ordet alldeles

 • "Hans ögon var alldeles täckta av blod"
 • "En sak som var alldeles ny"
 • "Hon var alldeles ensam"
 • "Det var alldeles omöjligt att förstå"
 • "En alldeles omöjlig uppgift"
 • "I fem månader var jag alldeles symptomfri"
 • "Har god smak blivit alldeles omodernt?"
 • "– Det här är ju en alldeles fantastisk plats, den har tydlig koppling till Karlskronas historia och utveckling, egentligen en viktig del av världsarvet, säger Ola Palmgren från Blekinge museum."
 • "– Lagstiftningen är alldeles för lös i kanten, man kan ju inte bli fälld för sådant här i princip."
 • "Det måste också implementeras andra system, det är alldeles för svårt att anmäla den här typen av brott."
 • "I fjol gifte de sig under festivalen – och nu har de fått en alldeles egen rockbebis : Emilia, 10 månader."
 • "I dag håller Musik i Blekinge till på Landbron i Karlskrona – alldeles intill centralstationen."
 • "– Det känns alldeles utmärkt."
 • "– Det här har tagit alldeles för lång tid, och nu är det kris här."
 • "Uppenbarligen är det ont om platser och vi har alldeles för få särskilda boenden men vi försöker att hitta på allt som går för att underlätta situationen, säger Doris Zetterqvist, verksamhetschef särskilt boende Karlshamn."
 • "Det är inte alldeles självklart om det är en båt, en brygga eller en flotte."
 • "Redan 2007 gjordes en mätning som visade att ljudnivån var alldeles för hög."
 • "Jag är alldeles säker"
 • "En alldeles geometriskt typsnitt"
 • "Det är alldeles omöjligt"
 • "Framtiden, till exempel, är alldeles oförutsägbar"

Ordet alldeles har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder alldeles inom generell, generell, generell, generell, generell, generell, generell ?

helt och hållet

betonat före adjektiv och efter verb

helt

mindre vanligt

mindre vanligt

Översättningar (inom generell)

Synonymer till alldeles (inom generell)

Uttryck till alldeles (inom generell)

Ord i uttryck för alldeles (inom generell)

Möjliga synonymer till alldeles (inom generell)

Möjliga synonymer till alldeles (inom generell)

Möjliga synonymer till alldeles (inom generell)

Möjliga synonymer till alldeles (inom generell)

Möjliga synonymer till alldeles (inom generell)

Relaterat till alldeles (inom generell)

storlek

helhet

grad

metod

enighet

fullständighet

Ordet alldeles inom vardagligt

Möjliga synonymer till alldeles (inom vardagligt)

Diskussion om ordet alldeles