sålunda

Adverb

Översättningar

Synonymer till sålunda

Hur används ordet sålunda

  • "” Vid en samlad bedömning av vad sålunda och i övrigt förevarit finner tingsrätten att det alltjämt finns en konkret och beaktansvärd risk för att X återfaller i relationsvåld, som är brott av allvarligt slag."
  • "Den stora Gävlebocken klarade sig sålunda från lågorna."
  • "” dessa qvinnors antal är så ringa, att de nuvarande politiskt röstberättigade männen ej lära behöfva frukta att sålunda af dem öfverflyglas i politiken, ej heller att af dem lida intrång i sina ekonomiska rättigheter .. ”"
  • "Sådana påståenden som bäst bemöts eller tillrättaläggs i en fri och öppen debatt ska sålunda inte omfattas av kriminaliseringen ” skriver tingsrätten."
  • "Tillsammans med sina lika asociala väninnor begav hon sig sålunda åstad till Långholmen för att visa sitt förakt för demokratin och sina medmänniskor. ”"
  • "En klassisk ursäkt som tidsbrist anges som en förklaring : ” Tiden mellan statsmakternas beslut om en reform och ikraftträdandet kan sålunda vara alltför kort för att tillgodose kraven på enkelhet, åtminstone i första utgåvan av en blankett ”."
  • "De ungas tillvaro riskerar sålunda att bli en egen parallell tillvaro, något vi aktivt motarbetat under många år ” skriver de i brevet."
  • "Vid ett tillfälle i avsnittet går Yoko Ono-karaktären in i Moes bar för en drink och beställer sålunda ” ett enda plommon, som flyter i parfym, serverad i en mans hatt ”."
  • "Årets lista innehåller sålunda ord som"
  • "– Våra grundvärderingar är sålunda i princip de samma som gäller för Stiftelsen Kristianstadspress."

Diskussion om ordet sålunda