följaktligen

Adverb

Översättningar

Synonymer till följaktligen

Hur används ordet följaktligen

  • "Tommy, som lider av epilepsi och följaktligen inte kan skaffa körkort, sades upp på grund av arbetsbrist."
  • "– Callcenterföretaget har möjlighet att ha längre öppettider än landstinget och följaktligen har man större chans att få ett besked, säger Mariann Nordlöf ( s ), ordförande i barn- och skolnämnden i Borlänge."
  • "En grupp som kallar sig asfaltdjungelns indianer säger sig stå bakom det hela med motivet att stadsjeepar drar mycket bensin och följaktligen släpper ut stora mängder koldioxid."
  • "- Dessvärre är det alltjämt oftast kvinnorna som tar det större ansvaret för hemmet och följaktligen inte har tid med politiken, säger Kerstin Bergman, sakkunnig i jämställdhetsfrågor vid Länsstyrelsen Dalarna."
  • "Sandvik nådde inte förväntningarna i det andra kvartalet, och aktien straffades följaktligen på börsen."
  • "– Någonstans får man ju inte glömma bort människan i det här, vad jag säger till mig själv kan ju vara att jag inte duger som jag är, jag är annorlunda, jag tror det är kring det här som grunden till psykisk ohälsa ligger och följaktligen då droger och kriminalitet och så vidare, säger Andreas Larsson från Unga Kris."
  • "Vid Försäkringskassans kontroll har det framkommit att kvinnan har arbetat mer än vad hon uppgivit och följaktligen skulle ha lägre ersättning."
  • "Torbjörn Hållö anser att det vore bra att begränsa ränteavdragets storlek för att dämpa pris- och skuldutvecklingen på bostadsmarknaden, men att det kan göras enligt en fördelningspolitisk modell där de med dyra bostäder och följaktligen har höga räntekostnader får dra av mindre."
  • "Någon strejk är efter AD:s besked följaktligen inte aktuellt, konstaterar hon, utan man kommer nu att analysera läget för att besluta om nästa steg."
  • "Men den biten som är kanske är ännu svårare att överblicka är hur det här påverkar stämningsläget i den europeiska ekonomin, i Storbritanniens ekonomi och också följaktligen den svenska lilla exportberoende ekonomin."

Vad betyder följaktligen inom generell ?

av den anledningen

Möjliga synonymer till följaktligen

Diskussion om ordet följaktligen