so

Interjektion

Översättningar

Diskussion om ordet so

so

Preposition

Översättningar

Möjliga synonymer till so

Diskussion om ordet so

so

Adverb

Hur används ordet so

 • "he did so do it!"
 • "hold the brush so"
 • "and so home and to bed"
 • "the idea is so obvious"
 • "he stooped down so he could pick up his hat"
 • "They're happy and I hope they will remain so"
 • "so live your life that old age will bring no regrets"
 • "I can only go so far with this student"
 • "can do only so much in a day"
 • "I was offended and so was he"
 • "worked hard and so did she"
 • "Case is closed, so be it!"
 • "the rug is so dirty that it smells"

Vad betyder so inom generell, generell, generell, generell, generell, generell, generell, generell, generell ?

(intensifier) to a very great extent or degree

in order that

in such a condition or manner, especially as expressed or implied

to a certain unspecified extent or degree

in they same way; also

(usually followed by `that') to an extent or degree as expressed

Möjliga synonymer till so

Möjliga synonymer till so

Diskussion om ordet so

so

Substantiv

Möjliga synonymer till so

Diskussion om ordet so

so

Adjektiv

Vad betyder so inom generell, generell ?

Möjliga synonymer till so

Diskussion om ordet so

so

son
sor
sorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet so på svenska?

Obestämd singular: so
Bestämd singular: son
Obestämd plural: sor
Bestämd plural: sorna

Hur används ordet so

 • "Det är inte heller föreningen so har fört ut laxen till Frankrike, utan en dansk firma, säger den anställdes försvarare Vidar Wahlestedt."
 • "– Det finns massor av välskrivna rockbiografier, säger Alex Bergdahl och nämner Tony Iommis ” Iron Man ” samt Duff McKagans ” It´s so easy ” som två aktuella exempel."
 • "Eleverna skriver i ett brev till landstinget att de drabbades av trötthet, migrän och förkylningar under de nio månader so de bodde i lägenheten."
 • "– Jag tycker det är ett bra beslut för vår del för vårt län och det följer det förslag som det så kallade samverkansrådet med åtta län tillsammans har lagt, alltså sju föryngringar so miniminivå och det var det vi också fick fastlagt, säger Stik-Åke Svenson på Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Dalarna."
 • "– Man är ju alltid barn med sina syskon eftersom det är där man lär känna varandra och det är vädligt rent och det är den typen av ämnen so m låten tar upp och därför passar det så otoligt bra, säger Viktor Norén."
 • "“ His action has resulted in a complete loss of my confidence, but he cannot be dismissed, if it was possible I would have done so ”"
 • "Anthony Cormier : These documents were so sensitive in the beginning that we took extraordinary measures to keep them safe."
 • "Arbetare 1 : That he was saying to take the animals inside so the neighbours don ’ t see them."
 • "Fd anställd : That he was saying to take the animals inside so the neighbours don ’ t see them."
 • "And so ... It is the first kind of line of defense against money-laundering in the global economy."

Vad betyder so inom generell ?

kod för språket somaliska

Möjliga synonymer till so

Relaterat till so

djur

Diskussion om ordet so

 • - 2010-03-18

  haha