svin

[sviːn]
svinet
svin
svinen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till svin

Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet svin?

[sviːn]

Hur böjs ordet svin på svenska?

Obestämd singular: svin
Bestämd singular: svinet
Obestämd plural: svin
Bestämd plural: svinen

Hur används ordet svin

 • "– Vildsvin rör sig över stora områden och i dag var jägare och svin helt enkelt inte på samma plats, säger skyddsjägare Lars-Peter Runesson till radiostationen."
 • "Enligt lantbrukaren Björn Hansson har nötkreatur, hästar, getter och svin som dött i mjältbrand grävts ner på Guöplatån."
 • "Enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd var antalet svin i lasten långt över det tillåtna."
 • "Sett till vikt handlade det om 73 svin för många, och både chauffören och vd:n dömdes till böter."
 • "Det är skador som inte kan tillfogas av något annat djur än ett svin med betar, säger Lasse Carlsson, som besiktigar riven tamboskap på uppdrag av länsstyrelsen, till lantbrukstidningen ATL."
 • "– Vi hade kor, kalvar, getter får och svin, så nog har vi arbetat, vi har inte legat på latsidan heller."
 • "Orsaken till övermålningen var att anställda på polisen tagit illa vid sig av budskapet som bland annat löd : ACAB ( All Cops Are Bastards ) vilket betyder, snällt tolkat, ” Alla poliser är svin ”."
 • "Grisarna hade börjat äta på döda svin som fanns på gården."
 • "” Varje skjutet svin kostar 1 000 kronor ”"
 • "– Ungefär en tusenlapp per svin kostar det att testa och destruera, säger Anders Persson ordförande i Gävle södra jaktvårdskrets"

Ordet svin har 2 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom bildligt
zoologi
bildligt

Vad betyder svin inom zoologi ?

gris; individ av däggdjuret ''Sus scrofa''

Översättningar (inom zoologi)

Engelska

Synonymer till svin (inom zoologi)

Möjliga synonymer till svin (inom zoologi)

 • svin [ bildligt ]

Relaterat till svin (inom zoologi)

orenlighet

djur

Ordet svin inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till svin (inom bildligt)

Möjliga synonymer till svin (inom bildligt)

Diskussion om ordet svin