gödsvin

gödsvinet
gödsvin
gödsvinen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till gödsvin

Hur böjs ordet gödsvin på svenska?

Obestämd singular: gödsvin
Bestämd singular: gödsvinet
Obestämd plural: gödsvin
Bestämd plural: gödsvinen

Möjliga synonymer till gödsvin

Diskussion om ordet gödsvin