spillning

Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till spillning

Hur används ordet spillning

 • "Länsstyrelsens spårare hämtar in spillning från vargarna för att kartlägga dem med DNA."
 • "– Tyvärr hittade vi ingen spillning."
 • "– Man vill få bort svalorna från husväggarna eftersom de släpper spillning längs med väggarna."
 • "Söndergnagda golvbrunnar och spillning är några av spåren som råttorna lämnat efter sig på förskolorna Rågrund och Djupeskär på Gullberna under hösten."
 • "Björnarnas spillning avslöjar att det bor 218 djur i Dalarna och 218 i Gävleborg."
 • "Här visas också spillning från olika djur och barnen får gissa från vilket djur de kommer."
 • "För att få nädvändig kunskap behöver ett ny björnräkning genomföras genom DNA som kan samlas in via spillning."
 • "Skarvarnas starka läte och den fräna lukten från deras spillning irriterar många av de stugägare som finns i området."
 • "Röda märken på kroppen samt blod eller spillning i sängen är tecken på att du drabbats."
 • "Hur är man säker man på att man inte råkar ta prover från samma spillning då?"

Vad betyder spillning inom medicin ?

avföring

Möjliga synonymer till spillning

Relaterat till spillning

orenlighet

Diskussion om ordet spillning

spillning

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet spillning

 • "Länsstyrelsens spårare hämtar in spillning från vargarna för att kartlägga dem med DNA."
 • "– Tyvärr hittade vi ingen spillning."
 • "– Man vill få bort svalorna från husväggarna eftersom de släpper spillning längs med väggarna."
 • "Söndergnagda golvbrunnar och spillning är några av spåren som råttorna lämnat efter sig på förskolorna Rågrund och Djupeskär på Gullberna under hösten."
 • "Björnarnas spillning avslöjar att det bor 218 djur i Dalarna och 218 i Gävleborg."
 • "Här visas också spillning från olika djur och barnen får gissa från vilket djur de kommer."
 • "För att få nädvändig kunskap behöver ett ny björnräkning genomföras genom DNA som kan samlas in via spillning."
 • "Skarvarnas starka läte och den fräna lukten från deras spillning irriterar många av de stugägare som finns i området."
 • "Röda märken på kroppen samt blod eller spillning i sängen är tecken på att du drabbats."
 • "Hur är man säker man på att man inte råkar ta prover från samma spillning då?"

Vad betyder spillning inom generell ?

avföring

Möjliga synonymer till spillning

Diskussion om ordet spillning