libertin

libertinen

libertiner

libertinerna

Substantiv
libertin
Libertin är ett från början franskt begrepp för en person som har en livsinställning inriktad på att bryta sig ut ur de sociala och moraliska normerna för samhället, och att vara fri från dess begränsningar.

Under 1600-talet betecknade detta personer som ingick i katolicismen men som var skeptiska och ifrågasättande till en rad kyrkliga dogmer, och en förelöpare till upplysningen. Först under 1700-talet kom det att beteckna personer som var moraliskt eller erotiskt utsvävande

Bilden: John Wilmot

Synonymer