överlastning

överlastningen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet överlastning

  • "– Det vi gör nu är att vi kyler av så att grisarna inte ska bli överhettade, men i övrigt är det en bärgning och en överlastning av grisarna som ska göras."
  • "Dessa fel bestod bland annat i överlastning och feltippat matavfall."
  • "Dessa fel bestod bland annat i överlastning och feltippat matavfall."
  • "Sen kan det mycket väl även finnas trafikbrott med överlastning och så vidare, säger Lars Hammarsjö."
  • "Fartygsolyckor kräver många liv i landet, där överlastning är vanligt, flytvästar sällsynta och få människor kan simma."
  • "Båtolyckor med dödlig utgång är vanliga i Indien, i regel beroende på överlastning, dåligt underhåll av båtarna och avsaknad av flytvästar och annan säkerhetsutrustning."
  • "Vi vet inte om det var ett mekaniskt fel, överlastning eller om orsaken till att den sjönk hade med strömmar att göra, berättade Luis Bernardo Morales, som arbetade med räddningsinsatsen."
  • "Troligen överlastning"
  • "Skeppsbrott är ganska vanliga även på andra Ugandiska sjöar som Lake Victoria och Lake Edward, mycket beroende på överlastning, brist på underhåll och att man inte följer säkerhetsreglerna."
  • "Orsaken till olyckan är ännu inte fastställd, men mycket talar för överlastning."

Möjliga synonymer till överlastning

Relaterat till överlastning

glupskhet

mångordighet

omåttlighet

arbetslust

övermått

smaklöshet

slöseri

mängd

överskridande

överskattning

överdrift

Diskussion om ordet överlastning