överdängare

överdängaren
överdängare
överdängarna
Substantiv [n]

Synonymer till överdängare

Hur böjs ordet överdängare på svenska?

Obestämd singular: överdängare
Bestämd singular: överdängaren
Obestämd plural: överdängare
Bestämd plural: överdängarna

Vad betyder överdängare inom allmänt ?

person som är mycket skicklig i ett ämnesområde

Möjliga synonymer till överdängare

Diskussion om ordet överdängare