överhettning

överhettningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder överhettning inom generell ?

det att ett föremål (eller en person) blir varmare (får högre temperatur) än vad som anses godtagbart, än vad föremålet eller personen tål utan att riskera att skadas eller slitas ut, än vad föremålet klarar av utan att dess funktion tillfälligt försämras eller än vad som är säkert ur t.ex. brandsynpunkt, t.ex. på grund av att föremålet används för intensivt och för att kylningen inte fungerar tillräckligt bra

Möjliga synonymer till överhettning

Diskussion om ordet överhettning