övertid

övertiden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet övertid

  • "Sjuksköterskorna i Blekinge jobbar mer och mer övertid."
  • "210 förskolelärare och barnskötare i Karlshamns kommun har skrivit under ett protestbrev via fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet där de kräver att få ta ut ledighet som ersättning för övertid, det skriver lokala medier."
  • "Men Lars Almroth varnar ändå för att landstinget även i sommar kan tvingas överskrida gränsen på 200 timmars övertid för sjuksköterskor och begära att kunna ta ut ytterligare 150 timmar."
  • "Personalen kommer känna att de räcker till bättre, de får mindre övertid och deras kompetens passar patienterna bättre."
  • "Den stora arbetsbelastningen har även lett till en pressad situation för de anställda inom socialförvaltningen som tar ut alltmer övertid samtidigt som sjukfrånvaron ökat."
  • "Paret menar att anledningen till detta var att de hade svårt att hitta tid och träffas, efter som de bodde på olika orter och mannen hade arbetat mycket övertid."
  • "Läkarna på Blekingesjukhuset får inte arbeta mer än 350 timmar övertid om året, framgår av ett avtal mellan sjukhuset och Blekinge läkarförening."
  • "På sjukhuset i Karlshamn arbetar flera läkare mer övertid än vad som är tillåtet."
  • "Det är ett arbetsmiljöproblem att vi behöver be våra medarbetare att ta extra pass och jobba övertid."
  • "Möte ett vann Karlskrona på övertid."

Diskussion om ordet övertid