kapacitet

kapaciteten
kapaciteter
kapaciteterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till kapacitet

Hur böjs ordet kapacitet på svenska?

Obestämd singular: kapacitet
Bestämd singular: kapaciteten
Obestämd plural: kapaciteter
Bestämd plural: kapaciteterna

Hur används ordet kapacitet

 • "Finns det kapacitet att mjölka fler kor?"
 • "Vi skulle kunna höja vår mentala kapacitet"
 • "Varje generator har en kapacitet på 1,8 MW"
 • "I publikligan har Mjällby i år tappat närmare 500 åskådare per match; från 3 892 till 3 398, vilket är mindre än hälften av arenans kapacitet."
 • "Anledningen att Karlskronas vattenverk pekas ut som riksintressant är att det nyttjas av många människor, har stor kapacitet och god kvalitet, har liten risk att påverkas av klimatförändringar och behövs som reserv eller för framtida användning."
 • "Trafiken på linjen har ökat kraftigt under de senaste åren och behovet av mer kapacitet har varit stort eftersom vi kört med fulla bildäck under en lång period."
 • "Totalt hade de kapacitet för 1500 liter olja, men i eftermiddags upptäckte någon att de har varit utsatta för skadegörelse."
 • "Satsningarna kommer både att tydligt förbättra försvarsmaktens kapacitet i regionen och också vara viktig för den civila flygtrafiken i Blekinge."
 • "Jag hade hoppats på medalj, för jag vet att jag har kapacitet till det, säger Tilda Johansson till SVT Nyheter Blekinge på telefon efter vinsten."
 • "– Vi har haft väldigt tät dimma över Bromma och har haft reducerad kapacitet som har rätt stor påverkan på vår flygtrafik, säger Victoria Ström, pressinformatör Swedavia."
 • "Förhoppningen är stor att bredband med högsta kapacitet ska öka inflyttningen till bygden."
 • "Vi vet att det finns kapacitet och vi hoppas att vi ska kunna vända det under vilan."
 • "– Rätt vad det är blir det halt och folk ramlar eller någon infektion bryter ut och då ska vi ha kapacitet att klara av det."
 • "I publikligan har Mjällby i år tappat närmare 500 åskådare per match; från 3 892 till 3 398, vilket är mindre än hälften av arenans kapacitet."
 • "Anledningen att Karlskronas vattenverk pekas ut som riksintressant är att det nyttjas av många människor, har stor kapacitet och god kvalitet, har liten risk att påverkas av klimatförändringar och behövs som reserv eller för framtida användning."
 • "Trafiken på linjen har ökat kraftigt under de senaste åren och behovet av mer kapacitet har varit stort eftersom vi kört med fulla bildäck under en lång period."
 • "Totalt hade de kapacitet för 1500 liter olja, men i eftermiddags upptäckte någon att de har varit utsatta för skadegörelse."
 • "Satsningarna kommer både att tydligt förbättra försvarsmaktens kapacitet i regionen och också vara viktig för den civila flygtrafiken i Blekinge."
 • "Jag hade hoppats på medalj, för jag vet att jag har kapacitet till det, säger Tilda Johansson till SVT Nyheter Blekinge på telefon efter vinsten."
 • "– Vi har haft väldigt tät dimma över Bromma och har haft reducerad kapacitet som har rätt stor påverkan på vår flygtrafik, säger Victoria Ström, pressinformatör Swedavia."
 • "Förhoppningen är stor att bredband med högsta kapacitet ska öka inflyttningen till bygden."
 • "Vi vet att det finns kapacitet och vi hoppas att vi ska kunna vända det under vilan."
 • "– Rätt vad det är blir det halt och folk ramlar eller någon infektion bryter ut och då ska vi ha kapacitet att klara av det."

Vad betyder kapacitet inom teknik ?

förmåga; resurser att utföra något

Möjliga synonymer till kapacitet

Relaterat till kapacitet

skicklighet

inflytande

lättvindighet

förstånd

förmåga

storlek

mästare

Diskussion om ordet kapacitet