förmåga

förmågan
förmågor
förmågorna
Substantiv [n]

Synonymer till förmåga

Hur böjs ordet förmåga på svenska?

Obestämd singular: förmåga
Bestämd singular: förmågan
Obestämd plural: förmågor
Bestämd plural: förmågorna

Hur används ordet förmåga

 • "Han ombads göra allt inom sin förmåga för att garantera regn"
 • "Och vi har en stor förmåga att läsa snabbare"
 • "Tingsrätten skriver i domen att det enbart var lyckliga omständigheter och medtrafikanternas förmåga att väja undan som gjorde att bilfärden inte slutade med en ännu allvarligare trafikolycka."
 • "Det förekommer då och då att folk ser varg i Blekinge, vargen har en förmåga att röra sig väldigt långt på kort tid, säger Lasse Carlsson, som sett bilderna som Linnea tog."
 • "Här finns plats för både övning och vindkraft och faktum är att försvaret ska ha förmåga att agera i vindkraftsprojekt offshore."
 • "Det kan varken jag eller någon annan i den kommunala organisationen värdera eller fundera på och agera utifrån egen förmåga, säger Patrik Hansson ( S )."
 • "Karlskronabon menar att de testerna har högre krav på fysisk förmåga och godkänner honom att ta en anställning på alla av marinens fartyg, inklusive ubåt."
 • "Det har i sin tur bidragit till att eleverna utvecklat sin förmåga att formulera ståndpunkter och argumentera utan att kränka varandra."
 • "Har du inte förmåga att förklara vad du behöver hjälp med så blir det ett jätteproblem."
 • "Men han betonar att alla är välkomna att brottas i klubben, oavsett förmåga."
 • "Genom Ramstein Alloy fortsätter vi att utveckla förmåga till interoperabilitet och är ett bra tillfälle för flygförarna att utvecklas i sin roll och träna mot andra flygplanstyper, säger Johan Elofsson."
 • "Men det är inte bara hans egen förmåga som stod bakom guldet."
 • "Tingsrätten skriver i domen att det enbart var lyckliga omständigheter och medtrafikanternas förmåga att väja undan som gjorde att bilfärden inte slutade med en ännu allvarligare trafikolycka."
 • "Det förekommer då och då att folk ser varg i Blekinge, vargen har en förmåga att röra sig väldigt långt på kort tid, säger Lasse Carlsson, som sett bilderna som Linnea tog."
 • "Här finns plats för både övning och vindkraft och faktum är att försvaret ska ha förmåga att agera i vindkraftsprojekt offshore."
 • "Det kan varken jag eller någon annan i den kommunala organisationen värdera eller fundera på och agera utifrån egen förmåga, säger Patrik Hansson ( S )."
 • "Karlskronabon menar att de testerna har högre krav på fysisk förmåga och godkänner honom att ta en anställning på alla av marinens fartyg, inklusive ubåt."
 • "Det har i sin tur bidragit till att eleverna utvecklat sin förmåga att formulera ståndpunkter och argumentera utan att kränka varandra."
 • "Har du inte förmåga att förklara vad du behöver hjälp med så blir det ett jätteproblem."
 • "Men han betonar att alla är välkomna att brottas i klubben, oavsett förmåga."
 • "Genom Ramstein Alloy fortsätter vi att utveckla förmåga till interoperabilitet och är ett bra tillfälle för flygförarna att utvecklas i sin roll och träna mot andra flygplanstyper, säger Johan Elofsson."
 • "Men det är inte bara hans egen förmåga som stod bakom guldet."

Vad betyder förmåga inom teknik ?

Frasen är en sammanfattning av synen att man i ett kommunistiskt samhälle bidrar så mycket till produktionen som man är kapabel till och får så mycket av arbetets frukter som man behöver. https://sv.wikipedia.org/wiki/Av_var_och_en_efter_f%C3%B6rm%C3%A5ga,_%C3%A5t_var_och_en_efter_behov

Relaterat till förmåga

förmåga

nytta

skicklighet

kraftmedel

inre väsen

inflytande

lättvindighet

förstånd

lämplighet

frihet

storlek

Diskussion om ordet förmåga

 • - 2010-08-23

  Lägg till det engelska ordet "Ability", som är kopplat till förmåga när man slår upp ability.