spelrum

spelrummet
spelrum
spelrummen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till spelrum

Hur böjs ordet spelrum på svenska?

Obestämd singular: spelrum
Bestämd singular: spelrummet
Obestämd plural: spelrum
Bestämd plural: spelrummen

Ordet spelrum har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom teknik
  • Inom spel
allmänt
teknik
spel

Vad betyder spelrum inom allmänt ?

utrymme för visst arbete

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till spelrum (inom allmänt)

Möjliga synonymer till spelrum (inom allmänt)

Relaterat till spelrum (inom allmänt)

grad

frihet

Vanlig betydelse av ordet spelrum inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till spelrum (inom teknik)

Möjliga synonymer till spelrum (inom teknik)

Relaterat till spelrum (inom teknik)

lättvindighet

kraftmedel

rymd

Ordet spelrum inom spel

Översättningar (inom spel)

Engelska

Synonymer till spelrum (inom spel)

Möjliga synonymer till spelrum (inom spel)

Relaterat till spelrum (inom spel)

samlingspunkt

Diskussion om ordet spelrum