luft

luften
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

luft är del av

Synonymer till luft

luft har del

Hur används ordet luft

 • "Det är ganska snöfritt i Götaland, och det gör att nu när solen börjar värma upp, med torrare luft och soligt på dagarna, blir gräset lättantändligt, säger Sandra Andersson, meteorolog på SMHI."
 • "– Jag tycker det är viktigt att alla får komma ut och få frisk luft."
 • "De senaste åren har nästan alla i personalen haft besvär med dålig lukt och luft i skolan."
 • "Det gör att ubåtarna inte behöver gå upp till ytan för att kunna hämta luft."
 • "Karlskrona kommun försöker nu lösa bekymret genom att skapa ett undertryck i de aktuella utrymmena för att slippa att möglet sprids via luft till resten av förskolan."
 • "Karlshamns kommun kontrollerade därför fukt, luft och ventilationssystemet."
 • "Karlshamns kommun kontrollerade därför fukt, luft och ventilationssystemet."
 • "De senaste åren har nästan alla i personalen haft besvär med dålig lukt och luft i skolan."
 • "Då hade vi mild luft en bit in i mars."
 • "Det är kall luft som har tagit sig ner över landet och etablerat sig."
 • "Han gav luft åt sina känslor"

Rim på luft

Ordet luft har 6 betydelser

 • Inom meteorologi
 • Inom bildligt
 • Inom fysik
 • Inom ålderdomlig
 • Inom arkitektur
 • Inom hem och hushåll
meteorologi
bildligt
fysik
ålderdomlig
arkitektur
hem och hushåll

Vad betyder luft inom meteorologi ?

Det lufthav som finns ovanför marken

Översättningar (inom meteorologi)

Engelska

luft är del av (inom meteorologi)

Synonymer till luft (inom meteorologi)

luft har del (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till luft (inom meteorologi)

Ordet luft inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska
 • air  [ fysik ]

Synonymer till luft (inom bildligt)

Möjliga synonymer till luft (inom bildligt)

Ordet luft inom fysik

Den gas som vi människor inandas

Översättningar (inom fysik)

Engelska
 • air  [ fysik ]

Synonymer till luft (inom fysik)

Ordet luft inom ålderdomlig

Ett av de fyra elementen

Översättningar (inom ålderdomlig)

Engelska
 • air  [ fysik ]

Ordet luft inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till luft (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till luft (inom arkitektur)

Relaterat till luft (inom arkitektur)

arkitektur

Ordet luft inom hem och hushåll

Översättningar (inom hem och hushåll)

Synonymer till luft (inom hem och hushåll)

Möjliga synonymer till luft (inom hem och hushåll)

Diskussion om ordet luft