loft

loftet
loft
loften
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till loft

Hur böjs ordet loft på svenska?

Obestämd singular: loft
Bestämd singular: loftet
Obestämd plural: loft
Bestämd plural: loften

Hur används ordet loft

 • "Ungefär vartannat år blir det en getingsommar med många bon under taknockar och på sommarstugornas loft."
 • "GÖTEBORG Under söndagseftermiddagen lattjade Geflespelarna loft med bollen inför den viktigaste matchen på säsongen."
 • "Vid 14.30-tiden meddelar räddningstjänsten att en enhet är kvar på platsen och att det fortfarande brinner lite i halmen på ett loft, men att läget är under kontroll."
 • "– Vi byggde ett loft för att få mer plats men det blev fullt rätt snabbt det också, säger Karlsson."
 • "Kvinnan hade druckit en hel del alkohol och sedan somnat i ett bås uppe på ett loft."
 • "Vapenamnestin gäller för alla och de danskar som har vapen från krigstiden liggande i skåp och loft borde också passa på att göra rätt för sig enligt pressmeddelandet."
 • "Det ska bland annat handla om en lekborg och ett loft på utegården, enligt"
 • "De har olika loft för olika längder på slagen."
 • "De har olika loft för olika längder på slagen."
 • "Mannen arbetade i hamnen och skulle klättra in i ett loft från en stege när han föll fyra meter till marken."

Vad betyder loft inom meteorologi ?

Fotograf: Wikipedia
Ett loft är en taknära del av en byggnad. Loftet har vanligtvis inte har tillräcklig höjd för att utgöra ett eget våningsplan. Ett loft nås ofta via en stege eller en enklare brant trappa. https://sv.wikipedia.org/wiki/Loft

Möjliga synonymer till loft

Relaterat till loft

arkitektur

rum

Diskussion om ordet loft

loft

loft
lofted
lofted
Verb

Översättningar

Ordet loft har 2 betydelser

 • Inom sport
 • Inom generell
sport
generell

Ordet loft inom generell

store in a a loft

propel through the air: "The rocket lofted the space shuttle into the air"

kick or strike high in the air, of a ball

lay out a full-scale working drawing of the lines of a vessel's hull

Diskussion om ordet loft

loft

lofts
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till loft (inom generell)

Ordet loft har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom fåglar
 • Inom byggnadskonst
 • Inom religion
generell
fåglar
byggnadskonst
religion

Vad betyder loft inom generell, generell ?

a large unpartitioned space over a factory or warehouse or other commercial space

Ordet loft inom fåglar

boplats för tamduvor

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Ordet loft inom byggnadskonst

an open space at the top of a house just below roof; often used for storage

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska

Synonymer till loft (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till loft (inom byggnadskonst)

 • attic [ construction ]

Ordet loft inom religion

a raised shelter in which pigeons are kept

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till loft (inom religion)

Möjliga synonymer till loft (inom religion)

Diskussion om ordet loft