heft

heft
hefted
hefted
Verb

Översättningar

Synonymer till heft

Ordet heft har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom generell
militärväsen
generell

Ordet heft inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till heft (inom militärväsen)

Ordet heft inom generell

test the weight of something by lifting it

Synonymer till heft (inom generell)

Diskussion om ordet heft

heft

hefts
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till heft (inom generell)

Vad betyder heft inom handel ?

the property of being large in mass

Diskussion om ordet heft