flog

flog
flogged
flogged
Verb

Översättningar

Hur används ordet flog

  • "The teacher often flogged the students"

Ordet flog har 3 betydelser

  • Inom politik
  • Inom vardagligt, handel
  • Inom litteratur
politik
vardagligt, handel
litteratur

Vad betyder flog inom politik ?

beat severely with a whip or rod

Översättningar (inom politik)

Synonymer till flog (inom politik)

Ordet flog inom vardagligt, handel

Översättningar (inom vardagligt, handel)

Svenska

Möjliga synonymer till flog (inom vardagligt, handel)

Ordet flog inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Möjliga synonymer till flog (inom litteratur)

Diskussion om ordet flog