whop

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet whop

whop

whop
whopped
whopped
Verb

Översättningar

Ordet whop har 3 betydelser

  • Inom handel
  • Inom vardagligt
  • Inom kläder
handel
vardagligt
kläder

Ordet whop inom handel

Översättningar (inom handel)

Möjliga synonymer till whop (inom handel)

Ordet whop inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till whop (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till whop (inom vardagligt)

Ordet whop inom kläder

Synonymer till whop (inom kläder)

Möjliga synonymer till whop (inom kläder)

Diskussion om ordet whop