pommel

pommel
pommelled
pommelled
Verb

Översättningar

Synonymer till pommel

Möjliga synonymer till pommel

Diskussion om ordet pommel

pommel

pommels
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet pommel har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom häst
  • Inom teknik
generell
häst
teknik

Vad betyder pommel inom generell, generell ?

raised front part of a saddle

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet pommel inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska

Möjliga synonymer till pommel (inom häst)

Ordet pommel inom teknik

Synonymer till pommel (inom teknik)

Diskussion om ordet pommel