bang

bang
banged
banged
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet bang

  • ""One of them banged the sash of the window nearest my bed""
  • "The window banged shut"
  • "The old man banged around the house"

Ordet bang har 5 betydelser

  • Inom spel
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom vulgärt
  • Inom luftfart
spel
vardagligt
generell
vulgärt
luftfart

Vad betyder bang inom spel ?

to produce a sharp often metallic explosive or percussive sound:

Översättningar (inom spel)

Synonymer till bang (inom spel)

Möjliga synonymer till bang (inom spel)

Ordet bang inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till bang (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bang (inom vardagligt)

Ordet bang inom generell

move noisily

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bang (inom generell)

Ordet bang inom vulgärt

Översättningar (inom vulgärt)

Svenska

Synonymer till bang (inom vulgärt)

Möjliga synonymer till bang (inom vulgärt)

Ordet bang inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till bang (inom luftfart)

Möjliga synonymer till bang (inom luftfart)

Diskussion om ordet bang

banging

Substantiv

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Synonymer till banging (inom luftfart)

Ordet banging har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom vulgärt
ekonomi
vulgärt

Vad betyder banging inom ekonomi ?

a continuing very loud noise

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till banging (inom ekonomi)

Ordet banging inom vulgärt

Översättningar (inom vulgärt)

Synonymer till banging (inom vulgärt)

Möjliga synonymer till banging (inom vulgärt)

Diskussion om ordet banging

banging

Adjektiv

Översättningar (inom vulgärt)

Svenska

Vad betyder banging inom vardagligt ?

being or resembling the noise of things striking or bumping together repeatedly

Diskussion om ordet banging